Przełšcz język
polski | angielski


Redakcja


Redaktor Naczelny
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski

Zastępcy Redaktora Naczelnego
płk dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyń€žski
dr n. med. Piotr Rapiejko


Sekretarz
mgr Ewa Jędrzejczak

Adres Redakcji
Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaseró‚w 128, 04-141 Warszawa 44
tel./faks: +48 261 817 380
e-mail: lekarzwojskowy@wim.mil.pl
www.lekarzwojskowy.pl


© Copyright by Wojskowy Instytut Medyczny


Wydawca
Medycyna Praktyczna
ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków
tel. +48 12 29 34 020
faks +48 12 29 34 030
e-mail: listy@mp.pl


Redaktor prowadzący
Lidia Miczyńska

Korekta
Dariusz Rywczak
Iwona Żurek


Projekt okładki
Łukasz Łukasiewicz

Typografia
Krzysztof Gontarski

DTP
Katarzyna Opiela

Dział€š Reklam
lek. Piotr Lorens
tel. +48 663 430 191; e-mail: piotr.lorens@mp.pl


Druk
TECHNET, Kraków

Nakład
700 egz.

Cena
14 zł

ISSN 0024-0745